Γεγονός στο ΔΙ.ΠΑ.Ε, η λειτουργία υπερσύγχρονου εργαστηρίου εικονικής πραγματικότητας

Νέους ορίζοντες στην έρευνα και την εκπαίδευση σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, ανοίγει η εγκατάσταση και λειτουργία υπερσύγχρονου συ...

Continue reading